torsdag 3. mars 2011

Hyberbar oksygenbehandling

Jeg var i Bergen for 5 måneder siden og fikk behandling i trykkammer pga stråleskader i tarm og blære.
Jeg forventet vel i likhet med legene at bivirkningene som stråling ga ville gi seg etter endt behandling. 
Et par år etter endt behandling har jeg fremdeles problemer med å holde på urinen og avføringen. 
Stadig urinveisinfeksjon med alt det medfører og anfall vis avføring. 
Det var min primærlege som fortalte om Hyperbar Oksygenbehandling. Behandlingen varte i 4 uker med en daglig behandlingstid på ca. 2timer. I helgene reiste jeg hjem til guttene for savnet var stort.

Utfallet av behandlingen ble ikke som jeg sterkt håpet på. Mine plager er fremdeles her:(
Så jeg må vel nødt å akseptere det.  

Møtte mange flotte mennesker med samme skjebne som meg på Haukeland. 
Takk for at dere var der sammen med meg! 

Ble du nysgjerrig på Hyperbar oksygenbehandling kan du gå hit for mer info.